Asosiy tushunchalar

 

CHIZISH USKUNALAR PANELI

52

 

Tayyor shakllar ( - tayyor shakllarning uskunalarini taklif etadi

Yulduzlar va lentalar ( ) - yoy, siniq chiziq, uchburchak, silindr kabi xilma-xil shakllarni chizish mumkin.

Asosiy shakllar ( ) - xilma-xil shakllarni chizish mumkin.

Blok-sxema (-) turli blok-sxema korinishlari.

Tasir korsatish () bolimi yordamida shakllarni burish, akslantirish, birlashtirish, birlashtirilgan shakllarni ajratish, shakllarning korinishi tartibini ozgartirish mumkin.

- togri chiziq chizish.

- togri tortburchak chizish.

- ellips chizish.

chizma rangini ozgartirish.

chiziq turini yoki shtrix turini ozgartirish.

shakl ichini boyash rangi.