MAVZULAR RO'YXATI

       1-DARS. MATN MUHARRIRLARI
       2-DARS. MS WORD MATN PROTSESSORI INTERFEYSI
       3-DARS. WORDDA MATN YOZISH QOIDALARI
       4-DARS. HUJJATLARNING ASOSIY PARAMETRLARI
       5-DARS. HUJJAT HOSIL QILISH VA SAQLASH
       6-DARS. HUJJATLARNI TAHRIR QILISH
       7-DARS. HUJJATNI FORMATLASH
       8-DARS. HUJJATNI TAHRIR QILISH VA FORMATLASHGA OID MASHQLAR
       9-DARS. HUJJATLARDA RASMLAR BILAN ISHLASH
       10-DARS. HUJJATLARDA SHAKLLAR VA CHIZMALAR
       11-DARS. RASM VA CHIZMALARGA OID AMALIY DARS
       12-DARS. HUJJATLARDA JADVALLAR BILAN ISHLASH
       13-DARS. JADVALLAR USTIDA AMALLAR
       14-DARS. WORDART OBYEKTI
       15-DARS. WORDDA FORMULALAR YOZISH
       16-DARS. WORDDA HUJJATNI CHOP ETISH
       17-DARS. TAKRORLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR