Ilmiy rahbar:      katta o'qituvchi Tangirov X.E.

Talaba:      Bazarboyeva Charos